Những điểm lưu ý trong bộ luật kinh doanh bất động sản 2014

Thị trường bất động sản luôn “sốt sình sịch” với nhiều hoạt động kinh doanh bất động sản như mua bán, cho thuê mua, cho thuê lại…Mặt khác bất động sản là tài sản có giá trị và có khả năng sinh lời cao. Các bạn có thể đọc thêm các tin tức khác tại website.

Để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh bất động sản diễn ra theo đúng khuôn khổ của luật bất động sản thì yêu cầu đặt ra là phải có đạo luật quy định chặt chẽ. Luật kinh doanh bất động sản 2014 ra đời đã đáp ứng được nhu cầu cấp bách. Sau đây là những điểm lưu ý trong bộ luật kinh doanh bất động sản 2014.

 Mức vốn pháp định trong luật kinh doanh bất động sản 2014

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 có hiệu lực ngày 1/7/2015 thay thế Luật kinh doanh bất động sản năm 2006 đã quy định rõ vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản từ 6 tỷ đồng (luật bất động sản 2006) thành 20 tỷ đồng (Điều 10, luật kinh doanh bất động sản 2014).

Như vậy, đối với những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện hoạt động bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ hoặc không thường xuyên chỉ cần kê khai nộp thuế mà không phải thành lập doanh nghiệp.

 Đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh

Luật kinh doanh bất động sản 2014 khắc phục những tồn tại của Luật bất động sản 2006 là quy định chi tiết những bất động sản được phép đưa vào kinh doanh (Điều 5).

Mặt khác, quy định các điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh (Điều 55); việc mua bán, cho thuê mua nhà ở đối với nhà ở hình thành trong tương lai bắt buộc chủ dự án phải có bảo lãnh (Điều 56), tiến độ thanh toán của khách hàng mua bất động sản hình thành trong tương lai theo từng giai đoạn (Điều 57, luật kinh doanh bất động sản 2014).

Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước

Luật bất động sản 2006 có quy định về phạm vi kinh doanh nhưng chỉ mang tính khái quát. Vì vậy, luật kinh doanh bất động sản 2014 đã khắc phục tồn tại bằng cách quy định chi tiết phạm vi, hình thức kinh doanh bất động sản đối với từng chủ thể kinh doanh bất động sản (Điều 11)

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản 2014 đã loại bỏ một số dịch vụ kinh doanh bất động sản như định giá, đấu giá, quảng cáo bất động sản.

Như vậy, các dịch vụ bất động sản được kinh doanh từ ngày luật bất động sản 2014 có hiệu lực bao gồm môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản và quản lý bất động sản (Điều 60, luật kinh doanh bất động sản 2014).

Quy định về việc bắt buộc thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký nộp thuế kinh doanh dịch vụ bất động sản

Khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì tổ chức, cá nhân phải thành lập doanh nghiệp và phải ít nhất có 2 người có chứng chỉ hành nghề. Nếu không thành lập doanh nghiệp thì cá nhân kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản (Điều 62, luật kinh doanh bất động sản 2014).

Quy định về hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của luật kinh doanh bất động sản 2014 phải được lập dưới dạng văn bản. Việc công chứng, chứng thực do thỏa thuận của các bên. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng theo thỏa thuận của các bên nhưng được ghi rõ trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm công chứng, chứng thực là thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Nếu không có thỏa thuận, không công chứng, chứng thực thì thời điểm các bên ký kết hợp đồng là thời điểm có hiệu lực.

Trên đây là những điểm mới cần lưu ý trong luật kinh doanh bất động sản 2014. Có thể thấy, so với luật kinh doanh bất động sản cũ thì luật bất động sản 2014 và nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản 2014 có nhiều điểm tiến bộ hơn, là khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *