Những điều luật kinh doanh bất động sản 2005 bạn cần lưu ý

Đối với các tổ chức kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản, mỗi một điều luật bất động sản, thông tư mới ra đời ảnh hưởng rất nhiều đến chính sách, phương hướng kinh doanh. Vậy, luật kinh doanh bất động sản 2005 có điểm gì đáng lưu ý, mời các bạn cùng tham khảo qua bài viết sau đây.

Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản trong luật kinh doanh bất động sản 2005

– Tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

– Các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức, cá nhân khi doanh, môi giới hay mở gian giao dịch bất động sản phải có từ 1-2 người có chứng chỉ tương ứng. Nếu vừa kinh doanh dịch vụ môi giới, vừa kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người và có ít nhất 4 chứng chỉ như trên.

– Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập cũng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và bắt buộc có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản trong luật kinh doanh bất động sản 2005

  • Đối với tổ chức, cá nhân trong nước
  • Kinh doanh bất động sản

+ Đầu tư xây dựng công trình để bán, cho thuê, cho thuê mua;

+ Mua nhà, công trình để bán, cho thuê, cho thuê mua;

+ Thuê nhà, công trình để cho thuê lại;

+ Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;

+ Nhận chuyển nhượng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.

  • Kinh doanh dịch vụ bất động sản

+ Dịch vụ môi giới bất động sản;

+ Dịch vụ định giá bất động sản;

+ Mở sàn giao dịch bất động sản;

+ Dịch vụ tư vấn bất động sản;

+ Dịch vụ đấu giá bất động sản;

+ Dịch vụ quảng cáo bất động sản;

+ Dịch vụ quản lý bất động sản.

  • Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài
  • Đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng khác để bán, cho thuê;
  • Đầu tư cải tạo đất, đầu tư các công trình hạ tầng trên đất để cho thuê đất đã có hạ tầng;
  • Kinh doanh dịch vụ bất động sản giống như các cá nhân, tổ chức trong nước.

Chính sách đầu tư kinh doanh bất động sản trong luật kinh doanh bất động sản 2005

– Các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh bất động sản sao cho phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và từng địa phương.

– Có nhiều chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản. Các chính sách thường xoay quanh người nghèo, người có thu nhập thấp, người có công.

– Đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp để cho thuê mặt bằng phục vụ sản xuất.

– Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng ngoài hàng rào của dự án. Bên cạnh đó, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trong hàng rào đối với các dự án được ưu đãi đầu tư.

– Đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư các công trình dự án dịch vụ công ích đô thị có liên quan đến kinh doanh bất động sản.

– Uỷ ban nhân dân nơi có dự án kinh doanh bất động sản có trách nhiệm tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng nhanh chóng và hiệu quả.

– Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với một số công trình sau:

+ Công trình cơ sở hạ tầng có chuyển giao cho Nhà nước

+ Công trình hạ tầng không kinh doanh

+ Nhà chung cư phục vụ cho các đối tượng chính sách.

– Tổ chức tín dụng nhà nước cho vay ưu đãi đối với các dự án xây dựng nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người nghèo, người có thu nhập thấp, người có công.

– Tạo lập cơ chế, chính sách bình ổn thị trường bất động sản nhằm bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư và khách hàng.

Trên đây là một trong số những điều luật kinh doanh bất động sản 2005 bạn cần lưu ý. Để biết thêm thông tin chi tiết xoay quanh luật kinh doanh bất động sản 2005, các bạn nên tham khảo tài liệu phát hành chính thức của Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *